Zarząd zespołu “Kwiat na Kamieniu”

Pan Stanisław Nagórniak
Kierownik zespołu

Pani Tetyana Fortuna
Współpraca międzynarodowa

Pani Natalia Łysak
Kierownik artysztyczny