Projekty

Wsparcie zespołów Kwiat na Kamieniu oraz Apelsyn

Współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie

W dniach 26 lipca po 04 sierpnia 2019 po raz kolejny odbył się wyjazd zespołów naszego Stowarzyszenia do Polski. Dzieci polskiego pochodzenia z zespołów Kwiat na Kamieniu oraz Apelsyn zaprezentowały program artystyczny „Kresowa tęcza”na terenach Żabna, Zabawy, Opola, Nysy oraz Otmuchowa.

Artyści wystąpili w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, gdzie zostali serdecznie przyjęci przez księdza proboszcza i parafian oraz 29 lipca w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 30 lipca udali się do Otmuchowa by tam wystąpić w miejskim domu kultury oraz w Parafii Otmuchowa. Uświetniał występy chór Sursum Corda pod kierownictwem Pana Stanisława Nagórniaka. Program, który zaprezentowali wzruszał do łez opolską i otmuchowską publiczność.

Autor zdjęć: Pan Andrzej Skibniewski

Projekt „Pomóc i wsparcie dzieciom utalentowanym. Udział młodych ukraińskich artystów w Polskich Festiwalach”

Współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie

Wiele ciekawych dni spędziliśmy w Polsce w sierpniu 2018.
W dniach 12-17 sierpnia odbył się wspólny wyjazd zespołów artystyczno-tanecznych „Kwiat na Kamieniu” i „Apelsyn”
Głównym celem wyjazdu był udział w Polskich Festiwalach i zaprezentowanie programu artystyczno-tanecznego przez młodych artystów na Głównej scenie Krakowa podczas Cepeliady (42 Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej w Krakowie) i Dnia Powiatu Tarnowskiego.
Niesamowite stroje, tańce narodowe i nowoczesne, pieśni kresowe cieszyły oko zaproszonych gości.


Dzięki Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” zespół otrzymał dofinansowanie z Kancelarii Senatu RP dla realizacji projektu „Pomóc i wsparcie dzieciom utalentowanym. Udział młodych ukraińskich artystów w Polskich Festiwalach”.