XXVII Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej w Przedborzu

W dniach 14-15.08.2018 r. w Przedborzu odbył się XXVII Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej.

Przedbórz gościł uczestników ze Szwecji, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Malezji. W pierwszym dniu (14.08.2018 r.) od godz. 10.00 na scenie Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu odbywały się przesłuchania uczestników w kategorii: recytacja oraz poezja śpiewana, w których wzięły udział dzieci z naszego zespołu – Daniela Łysak z wierszem „Piosenka moja po świecie chodzi” i Ewelina Stachowicz z wierszem „Pieśń o domu”.

Od godz. 16.00 publiczność przyglądała się występom uczestników Festiwalu w ich programach dowolnych, natomiast. „Kwiat na Kamieniu” (ucz.: Maksym Iwaśko, Oleksii Łopatyński, Dawid Slizow, Daniela Łysak, Anastasyja Tarasuk, Ewelina Stachowicz) przedstawił wiersz M. Konopnickiej „Ave Patria” i pieśń a-capella „Rota”. W dniu 15.08.2018 r. na scenie letniej przed Miejskim Domem Kultury w Przedborzu rozstrzygnięto konkursy: recytatorski i poezji śpiewanej, które odbyły się w ramach XXVII Światowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej. Zespół dziecięcy KWIAT NA KAMIENIU z Kamieńca Podolskiego otrzymał nagrodę specjalną i Dyplomy Festiwalu.

Wyjazd zespołu odbył w ramach dofinansowania i  wspierania szkół sobotnio-niedzielnych i punktów nauczania w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Wspomaganie i rozwijanie szkolnictwa polskiego na Ukrainie”  (Fundacja Wolność i Demokracja) Projekt „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”  jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.