„Życie to szereg poświeceń” (Michał Wołodyjowski).

27 sierpnia odbyło się spotkanie młodzieżowe pomiędzy Polską a Ukrainą w ramach projektu „Łączy nas jedność”. Kamieniec Podolski wraz z zespołem „Kwiat na Kamieniu” gościł u siebie uczniów szkoły muzycznej I stopnia im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach (Polska) i szkoły muzycznej Nr.8 we Lwowie (Ukraina). 

Celem spotkania było uhonorowanie pamięci Michała Jerzego Wołodyjowskiego – Małego Rycerza, „pierwszej szabli Rzeczypospolitej” pułkownika, wielkiego bohatera Trylogii Henryka Sienkiewicza szlachcica herbu Korczak na Podolu, który zginął pod murami naszej Twierdzy 26 sierpnia 1672.

Jak wiemy z historii naszych Kresów, Pan Wołodyjowski zginął 26 sierpnia 1672 roku. W tym dniu padła pod naporem tureckim twierdza kamieniecka, „orle gniazdo”, strzegące wschodnich rubieży…

Po mszy świętej w katedrze śś Piotra i Pawła artyści zespołu „Kwiat na Kamieniu” złożyli białe róży i znicze przy pomniku Pana Wołodyjowskiego, chóry młodzieżowy obu szkół muzycznych zaśpiewały „Gaude Mater Polonia” oraz ”Bogurodzica”, a na sam koniec wszyscy obecni usłyszeli ostatnią przysięgę Michała, którą on złożył w dalekim 1672 r. w naszym kościele przed wyjściem na mury.  

W Kamieńcu Podolskim poświęcono Jerzemu Wołodyjowskiemu malowniczy zakątek na terenie kościoła obok Domu Biskupa. Pomnik został wzniesiony przez polską społeczność Kamieńca Podolskiego ku czci Małego rycerza w kształcie drzewa z obciętymi konarami i tablicą w formie księgi. Napis na pomniku „Życie to szereg poświeceń” wskazuje, aby wzorować się na męstwie Hektora Kamienieckiego.